EMPORIO BETHAVILLE com muitas vagas

OPORTUNIDADES:
ATENDENTE – CUMIM/GARCOM
ATENDENTE DELIVERY (A)
PADEIRO
AJUDANTE PADEIRO
PIZZAIOLO
CHURRASQUEIRO
CHAPEIRO (B)
COZINHEIRO ((A)
COPEIRO JR (A)
CORTADOR DE FRIOS
AUXILIAR DE LIMPEZA PESADA
AUXILIAR DE LIMPEZA
LÍDER DE LIMPEZA
CAIXA
MANOBRISTA

EMAIL PARA ENVIO DO CURRICULO: